wtorek, 24 lutego 2015

PKO BP walczy o klienta

Nie spodziewałem się że wizerunek pokomunistycznego banku zmieni się tak bardzo. Jakiś czas temu nie będąc akurat klientem PKO BP zadałem przez stronę kontaktową pytanie do banku. Odpowiedź przyszła w pierwszy dzień roboczy czyli Poniedziałek. Co ciekawe pracownik banku nie tylko odpowiedział na moje pytanie. Starał się nakłonić mnie oczywiście do pozostania w banku. Dokładnie do zaniechania zamknięcia konta osobistego, choć nie mam tego ani też innych produktów.Teść wiadomości od konsultantki z Centrum Obsługi Klienta Detalicznego.


Serdecznie dziękuję za kontakt i przesłanie pytania na naszą skrzynkę mailową. Bardzo cenimy sobie współpracę z Panem, dlatego zanim odpowiem na pytanie chciałabym prosić Pana o ponowny kontakt i podanie
powodów rezygnacji z konta. Dodatkowo cenna będzie dla nas Pana opinia na temat dotychczasowej współpracy z nami. Mam nadzieję, że dzięki temu będę mogła zaproponować Panu alternatywne rozwiązania, które skłonią Pana do zmiany decyzji.

W odpowiedzi na Pana pytanie wyjaśniam, że może Pan wypowiedzieć umowę rachunku w dowolnym oddziale Banku jedynie w formie pisemnej. Pismo z wypowiedzeniem może Pan także przesłać korespondencyjnie do wybranej placówki PKO Banku Polskiego. Wykaz oddziałów naszego Banku, wraz z danymi kontaktowymi załączam pod adresem: http://www.pkobp.pl/poi/.

W treści pisma powinny się znaleźć Pana dane osobowe (imię nazwisko, numer PESEL, numer konta) oraz dyspozycja zamknięcia rachunku. Wydane do rachunku karty płatnicze proszę zniszczyć i dołączyć do korespondencji lub dostarczyć do oddziału. Istotne jest, aby w momencie zamykania rachunku, nie było na nim żadnych zobowiązań finansowych wobec Banku (np. niespłacony debet, odsetki, opłaty). Jeśli na zamykanym rachunku znajdują się środki, proszę, aby określił Pan w piśmie z wypowiedzeniem sposób ich zadysponowania. W Banku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia liczony od momentu dostarczenia pisma do oddziału. W tym czasie pobierane są należne Bankowi opłaty i prowizje. Wraz z rachunkiem zamykane są powiązane z nim usługi dodatkowe, np. usługi iPKO.

Proszę, by pamiętał Pan, że zgodnie z regulaminem dyspozycja może być zrealizowana, o ile zostanie podpisana zgodnie z wzorem podpisu złożonym w PKO Banku Polskim S.A. i pozytywnie zweryfikowana przez PKO Bank Polski S.A.
W innym przypadku tożsamość i własnoręczność podpisu Posiadacza rachunku musi zostać poświadczona przez:
1) upoważnionego pracownika PKO Banku Polskiego SA, albo
2) notariusza polskiego, albo
3) polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, albo
4) bank zagraniczny będący korespondentem PKO Banku Polskiego SA, albo
5) notariusza zagranicznego, a dokument opatrzony klauzulą apostille.

Poświadczenie notariusza zagranicznego oraz klauzula apostille powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Zaznaczam, że Bank na bieżąco zmienia i ulepsza ofertę. Obecnie proponujemy konta z bezpłatną bankowością elektroniczną, z bezpłatnymi przelewami krajowymi zlecanymi przez Internet oraz karty debetowe, które umożliwią m.in. bezprowizyjną wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju lub na świecie. Szczegółowe informacje na temat kont osobistych zamieszczone są na stronie www.pkobp.pl zakładka Indywidualni/Rachunki. Zachęcam Pana do zapoznania się z nimi. Jeśli poda Pan swoje oczekiwania, chętnie polecę Panu konto, które będzie dopasowane do Pana potrzeb i preferencji.

Jestem przekonana, że znajdziemy rozwiązanie, dzięki któremu pozostanie Pan w naszym Banku i będzie w pełni zadowolony z naszej współpracy.

Z przyjemnością odpowiem także na Pana kolejne pytania. Pomocą służą również nasi konsultanci, którzy są do Pana dyspozycji przez całą dobę pod numerami Infolinii: 801 302 302, 81 535 65 65 lub serwisu telefonicznego: 801 307 307, 81 535 60 60.
Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz